Bezpieczeństwo i zaufanie w pracy detektywa

Rynek usług detektywistycznych w Polsce rozwija się od czasu, gdy nastąpił szybki rozwój gospodarczy. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi sprawiło, że coraz więcej byłych funkcjonariuszy służb państwowych lub osób spoza branży zaczęło się specjalizować w świadczeniu takich usług.

Powszechnie korzysta się z usług detektywów w takich sprawach jak:

  • sprawy rozwodowe,
  • wywiad gospodarczy,
  • sprawdzanie kontrahentów,
  • poszukiwanie osób i mienia.

Jak widać, praca prywatnego detektywa może być bardzo zróżnicowana. Zatrudniając takiego specjalistę trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wymaga to ujawnienia bardzo dyskretnych informacji o sobie lub innych osobach, czy firmach, których dotyczy sprawa. Należy też pamiętać o tym, że często wypłynięcie niektórych informacji poza firmę detektywistyczną może być dramatyczne w skutkach, dlatego też zaufanie do specjalistów i korzystanie z usług uznanych firm to podstawa w tej branży.

Wymagania wobec prywatnych detektywów

Ustawodawca widząc, jak bardzo newralgicznym zawodem jest praca detektywa, uregulował tę profesję w formie ustawy o usługach detektywistycznych. Pozwala ona wykonywać zawód tylko osobom, które przeszły odpowiednie szkolenie, a wcześniej wykazały się odpowiednimi cechami, takimi jak niekaralność, nieposzlakowana opinia, a także odpowiedni stan psychofizyczny. Chcąc zachować pełne bezpieczeństwo i poufność swojej sprawy, należy korzystać z usług detektywów posiadających odpowiednią licencję. Są oni odpowiednio przeszkoleni i znają wszystkie zagadnienia prawne związane z ochroną danych osobowych.

Zobowiązania prywatnego detektywa w zakresie ochrony informacji

Prywatny detektyw, który prowadzi swoją działalność zgodnie z kanonami przyjętymi w tym zawodzie, co można potwierdzić wieloletnim utrzymywaniem się na rynku, zapewni całkowitą dyskrecję dla każdej sprawy. Standardem jest to, że profesjonalna firma detektywistyczna przekazuje informacje tylko swojemu klientowi, lub jeśli uzna to za konieczne organom ścigania. Ponadto takie firmy są dokładnie wyszkolone w zakresie przechowywanie informacji niejawnych, co daje maksymalne bezpieczeństwo zbieranym i archiwizowanym przez nich materiałom.