Broń

Na podstawie koncesji Nr B-053/2022, udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na terenie Polski, a także na terenie Unii Europejskiej.

Strona w przygotowaniu