Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Czas trwania kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony to 245 godzin (od 2,5 – 3 miesięcy). Zajęcia odbywają się w weekendy tj. w soboty i w niedziele.
Wszystkie zajęcia odbywają się w Koszalinie.
Uczęszczając na zajęcia nabywacie Państwo wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
Kurs Ochrony Kwalifikowany składa się z kilku bloków tematycznych i obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik i taktyk interwencyjnych jak również znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu pracownika ochrony. Zajęcia teoretyczne kursu kwalifikowanego pracownika ochrony obejmują przedstawienie ogólnych zasad i warunków wykonywania zawodu pracownika ochrony, pierwszą pomoc, bloki tematyczne tj. ochrona osób, ochrona mienia, konwojowanie, etyka zawodowa pracownika ochrony, podstawy psychologii. Dlaczego warto zostać pracownikiem ochrony kwalifikowanym ? Jako kwalifikowany pracownik ochrony nabywa się bardzo duże uprawnienia zawodowe, nawet można otworzyć własną agencję ochrony, zajmować stanowiska kierownicze, zarządzać grupą pracowników ochrony, pracować w WSO, SUFO, na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, w bankach, grupach interwencyjnych, stacjach monitorowania alarmów przy ochronie VIP-ów. Nabywa się również uprawnienia do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

Zakres programowy kursu obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia z psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • taktyka wykonywania zadań ochronyosób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych materiałów wartościowych i niebezpiecznych,
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną,
 • wyszkolenie strzeleckie w tym strzelanie z wybranych modeli broni,
 • samoobrona, techniki i taktyki interwencyjne, użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie uprawniające do wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Cena kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony: 1750 zł‚