Weryfikacja pracowników

Wizytówką każdej firmy są jej pracownicy, dlatego zatrudnianie uczciwych i rzetelnych osób leży w interesie wszystkich pracodawców. Bez względu na to czy są to pracownicy obecni, czy też potencjalni, analiza i sprawdzenie ich doświadczenia zawodowego, kompetencji i wiarygodności jest rzeczą bardzo istotną. Zlekceważenie weryfikacji pracowników może mieć poważne konsekwencje i wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie konkretnych działów firmy lub też ugodzić w wizerunek całego przedsiębiorstwa.

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w analizie i weryfikacji pracowników pomagamy naszym Klientom w selekcji właściwych kandydatów. Zbieramy również informacje o osobach już zatrudnionych i sprawdzamy czy są odpowiednimi ludźmi na swoich stanowiskach. Nasza agencja detektywistyczna gromadzi informacje zdobyte od firm i osób indywidualnych i na tej podstawie przeprowadzamy wnikliwą analizę. Kontaktujemy się z byłym pracodawcą i robimy wywiad środowiskowy. Weryfikujemy informacje dotyczące edukacji oraz doświadczeń zawodowych pracowników i na tej podstawie oceniamy ich możliwości, kompetencje, potencjał i wiarygodność.