Zdrada, rozwód

Detektyw Koszalin

Zdrada współmałżonka to jedna z najczęstszych przyczyn zakładania spraw rozwodowych. Udowodnienie zdrady w związku pozwala uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie zdradzającego. Zdradę należy jednak poprzeć odpowiednimi dowodami przed sądem, co nie jest łatwe. Pomoc profesjonalnego detektywa pozwala zebrać materiały dowodowe i uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie.

Pomoc detektywa przy zdradzie

Podstawowym zadaniem specjalisty jest obserwacja współmałżonka podejrzanego o zdradę i ustalenie, czy podejrzenia są słuszne. Jego celem jest zebranie dowodów potwierdzających lub wykluczających zdradę. Jednocześnie, bardzo ważne jest, aby reputacja żadnej ze stron nie została zniszczona, a wnioski nie były przedwczesne lub błędne. Regularny kontakt gwarantuje, że zlecający na bieżąco jest informowany o postępach w prowadzonych działaniach.

Zebrane dowody zdrady

Gdy zebrane materiały będą wskazywać na zdradę, mogą stać się podstawą do żądania rozwodu z orzekaniem o winie. Taki wyrok ma duże znaczenie podczas ustalania prawa do opieki nad małoletnimi dziećmi i regulowania z nimi kontaktów oraz w toku spraw o ustalenie wysokości alimentów (zarówno na dzieci, jak i na byłego współmałżonka). Rozwód z orzeczeniem o winie brany jest również pod uwagę podczas podziału majątku wspólnego.

Dodatkowo, detektyw bardzo często ustala fakty administracyjnoprawne na temat kochanki/kochanka. W raporcie pojawiają się dane osobowe takiej osoby,  informacje o miejscu jej zameldowania lub aktualnego pobytu, adresie i charakterze pracy oraz posiadanym statusie majątkowym.

Jakie materiały dostarcza detektyw?

Detektyw dostarcza materiały, które są akceptowane przez polskie sądy jako dowód zdrady. Wśród materiałów dowodowych pojawiają się m.in.:

  • zdjęcia,
  • pliki audio,
  • pliki video,
  • raport z informacjami o datach i miejscach spotkań.

Raport i dokumentacja przekazywana jest klientowi, który samodzielnie decyduje, czy przedstawić dostarczone materiały jako dowód zdrady w sądzie. Niektórzy prywatni detektywi mogą również zeznawać jako świadek podczas sprawy rozwodowej.